Praktijk zonder theorie is gelijk aan houtje-touwtje.

Prof. Joachim Gromicho, VU Amstrdam

Diensten

Succesvolle ontwikkeling en marktintroductie van een nieuwe dienst door advisering, productontwikkeling of interim activiteiten. Uitgangspunt is dat de driehoek Verkoop - Operatie - Productontwikkeling geactiveerd wordt en in de benodigde balans komt.

Advisering

Als de nieuwe dienstverlening nog echt vorm moet krijgen, dan is meedenken via advisering een passende aanpak.

Purple Belt maakt hiervoor gebruik van verschillende werkvormen: 

  • Brainstormsessies
  • 1: 1 gesprekken
  • Workshops

Centraal bij het ontwikkelen van nieuwe diensten staat de innovatieroutekaart. Een praktische methode die uit vier stappen bestaat. Door het volgen van deze vier stappen ontstaat een duidelijk beeld van de nieuwe dienst, welke behoefte van de klant wordt ingevuld en waaraan de nieuwe dienst moet hij voldoen voor een succesvolle marktintroductie.

Productontwikkeling

Voor elke productontwikkeling komt er een moment dat de oriëntatiefase (divergeren) moet worden beëindigd en het geheel moet worden teruggebracht tot de kern die de toegevoegde waarde gaat leveren (convergeren).

Purple Belt kan voor deze stap een eerste opzet maken. Dit geeft ruimte voor reflecteren en scherp zetten. Daarna wordt gezamenlijk het eerste 'prototype' uitontwikkeld.

Interim activiteiten

Ook al is de nieuwe dienst ontworpen en zijn de tools vorm gegeven, dat wil nog niet zeggen dat er mensen zijn die het kunnen uitvoeren. 

Purple Belt helpt op verzoek mee om een nieuwe dienst in detail uit te werken, te introduceren bij klanten en vervolgens in te vullen.

Ook kan Purple Belt helpen de organisatie in te richten of aan te passen voor een succesvolle marktintroductie.