Sommige mensen verdwalen liever, dan dat ze de weg vragen.

Tony van Waveren
Purple Belt training ontwerpen

Het verhaal van ... BuroKwadraat

BuroKwadraat traint mensen op zelfbewustheid en wilde daarin echt het verschil maken. Ze vroegen Purple Belt om met hen terug te gaan naar de kern van de organisatie en van het gedachtegoed.


Een grotere impact maken
BuroKwadraat wil het verschil maken. Een maatschappelijke rimpeling teweeg brengen die er uiteindelijk voor zorgt dat de wereld een stukje mooier wordt.  “We zijn al snel beloond met tevreden opdrachtgevers en trainingsdeelnemers. We voelden dat we op de goede weg waren, maar we willen een grotere impact maken.” Ze realiseerden zich dat ze daarvoor moesten groeien. Dat betekende ten eerste dat het gedachtegoed als concept concreet moest worden gemaakt en daarnaast ook overdraagbaar zodat meer mensen -trainers -  het kunnen uitdragen. Wat er lag was een cocktail van levenservaring, kennis, wijsheid en vaardigheden. Dat moest doorontwikkeld worden, concreet gemaakt tot een echt product. In die fase kwamen ze Tony van Waveren, oprichter van Purple Belt tegen.

"De koersvastheid van Tony en zijn kennis hebben ons echt geholpen. Hij zet zich in, met hart, ziel, hoofd en hand en dat op een integere manier. Een heldere, solide bouwer, die koers houdt en goed is in organiseren. Ik maak vaak de vergelijking met een schip. Hij was de stuurman in het proces, zonder het over te nemen. Ik liep over het hele schip en als er een reddingsboot was ging ik daar ook in. Ik kon het laten stromen, wat ook nodig is, en Tony kon de essentie teruggeven. Het is net als een goed gerecht. Het gaat om de combinatie, de ingrediënten en de volgorde. 

“We zijn, op basis van wat er was, samen gaan creëren. We wilden meer mensen en organisaties bereiken en er voor zorgen dat meer mensen het gedachtegoed konden overdragen. Trainers dus. En als je dat wilt bereiken gaat het erom dat je tot de kern komt. De kern van het gedachtegoed. Een aantal kernvragen kwam langs. Wat is het wat je echt moet overdagen? In welke volgorde en hoe structureer je zoiets ongrijpbaars wat in de beleving goed gewaardeerd wordt, maar waarvoor je het eigenlijk zelf moet ervaren."

‘Mijn gedachtegoed is nu uitgezet naar iets tastbaars’

Twee belangrijke outputs
Voor BuroKwadraat leidde het tot twee belangrijke outputs. Het gedachtegoed van een van de oprichters is uitgezet naar iets tastbaars. Het is concreet gemaakt voor onze opdrachtgevers. Daarnaast is het overdraagbaar naar andere mensen, en het is overdraagbaar door andere trainers. Het materiaal dat we nu in handen hebben is zo goed ontwikkeld dat het universeel is. Gericht op competenties op emotionele en sociale competenties (EQ en IQ), niet ingewikkeld of hoogdravend maar op mensniveau. Voor grote organisaties zoals een reclasseringsorganisatie, maar ook voor een makelaarskantoor van 12 man personeel. We hebben met het ontwikkelen van een aantal tastbare trainingsproducten het fundament kunnen leggen om als trainingsbureau echt impact te maken. Om die maatschappelijke rimpeling groot te maken. Niet omdat het groot of stoer is, maar omdat we iets doen van betekenis.”

Het trainingsbureau
BuroKwadraat wil organisaties naar een hoger niveau brengen. Samen met de opdrachtgever wordt er kort maar diep de organisatie ingedoken. Tijdens dit ‘avontuur’ ontdekken ze samen wat er in de weg staat en (nog) nodig is om de onderneming naar het beoogde niveau te brengen. Het toverwoord hierbij: verantwoordelijkheid. Belangrijke haakjes: betekenisvol zijn, complexiteit reduceren