Dienstverlening

"Visie tot uitvoering brengen is een kunst"

Purple Belt | dienstverlening

Consultancy

Groei, veranderingen in de markt en verschuiving van prioriteiten vragen om aanpassing(en) van een organisatie. Daarvoor is de GRIP-managementmethodiek uitermate geschikt. Purple Belt heeft hiermee meerdere klanten succesvol geholpen. De acceptatie van deze aanpak is groot en daarmee het langdurig succes.

Purple Belt | dienstverlening

Projectmanagement

Om een project te laten slagen is een goede projectorganisatie onontbeerlijk. In een geoptimaliseerd proces werken medewerkers gemotiveerd samen naar een resultaat toe en neemt eenieder zijn verantwoordelijkheid. Purple Belt maakt dat mogelijk, dat bewijst bijvoorbeeld de opdracht van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Tony vult de rol in van projectmanager van HyScaling

Daarin werken 28 partners samen aan de ontwikkeling van waterstofproductietechnologie en de randvoorwaarden voor de implementatie ervan.  Zo leveren zij een substantiële bijdrage aan de energietransitie in Nederland.

Purple Belt leidt de uiteenlopende werkzaamheden in goede banen, houdt het overzicht en verzorgt de rapportages aan de stakeholders. Onvoorziene omstandigheden zijn in zo’n groot project onontkoombaar; Purple Belt organiseert de acties om tot een oplossing te komen.

Purple Belt | dienstverlening

Interimactiviteiten

Interimmanagement speelt zich vooral af in de operationele organisatie. Werkzaamheden moeten zo zijn georganiseerd dat een proces effectief en efficiënt is en dat degenen die het werk doen daar plezier in hebben. Iedere organisatie vraagt om een eigen, passende aanpak.

 Een voorbeeld is Yokogawa Nederland waar Tony van Waveren de afdeling Advanced Solutions met ongeveer twintig medewerkers aanstuurde.

Samen legden ze de basis waarmee Yokogawa de digitalisering van de procesindustrie in de toekomst kan ondersteunen en op die manier een rol vervult in de energietransitie van de branche. Tegelijkertijd droeg Tony van Waveren als lid van het MT bij aan visievorming en organisatieontwikkeling binnen Yokogawa Nederland.