Methode Radar

Met behulp van de RADAR brengen we in beeld welke factoren een rol spelen voor de beoogde nieuwe dienst. De invulling van de kwadranten wordt mede bepaald door de vraag en de situatie.  Denk aan factoren als authenticiteit, concurrentie, bereikbaarheid, stijl en persoonlijke benadering. De RADAR-methodiek passen we als werkvorm vooral toe tijdens workshops.