ESSENTIE-methodiek

 

De ESSENTIE-methodiek geeft inzicht in de aspecten van de dienstverlening. Weergegeven op een schaal van belangrijkheid en moeilijkheid.


Moeilijkheid wordt bepaald door de mate waarin het  complex is om je een nieuwe vaardigheden of competentie eigen te maken of kennis tot je te nemen. Iets nieuws aan te leren of bestaande methoden van werken te veranderen dan wel niet meer toe te passen. Je vervalt snel in ‘oud’, veilig en bekend gedrag’. Voor authenticiteit of meer klantgerichtwerken is geen klip en klare gebruiksaanwijzing beschikbaar. Het is wel te ontwikkelen, maar het duurt langer en vraagt meer van jouw organisatie.  

Belangrijkheid is de mate waarin het aspect bepalend is voor het laten slagen van de dienst.